środa, 27 sierpnia 2014

PROWINCJA GALICYJSKA

Książka 
Prowincja Galicyjska

        
       


 Miło nam poinformować, iż ukazała się książka „Prowincja Galicyjska. Wokół I wojny światowej. Konteksty, porównania, przykłady” pod redakcją dr Tomasza Pudłockiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz mgr Arkadiusza S. Więcha z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Książka, wydana przez Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu stanowi zbiór tekstów, które w wersji skróconej mogliśmy wysłuchać w Dębicy podczas ogólnopolskiej konferencji historycznej, która odbyła się 28 lutego 2014 roku w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły.
Przypadająca w tym roku setna rocznica wybuchu wojny staje się znakomitą okazją, aby bliżej przyglądnąć się codzienności mieszkańców galicyjskiej prowincji zarówno w przededniu wybuchu wojny jak i w samej jej trakcie.

Recenzująca książkę, profesor Jadwiga Hoff, wybitna znawczyni historii Galicji, autorka wielu publikacji naukowych poświęconych mieszkańcom galicyjskich miasteczek, napisała: „Książka pod red. Tomasza Pudłockiego i Arkadiusza Więcha (…) wpisuje się w rocznicowe publikacje (…) ale – jak zauważyli organizatorzy konferencji i jednocześnie redaktorzy tomu – dominuje w nich ujęcie maksymalistyczne. Publikacja, którą przygotowali do druku, ma na celu odejście od takiego ujęcia. Razem z autorami postanowili spojrzeć na Wielką Wojnę z perspektywy lokalnej, z perspektywy prowincji galicyjskiej, jako że Galicja była „jedną z ważniejszych aren wojennych potyczek” (z Wprowadzenia). Książka dzieli się na 3 części, które redaktorzy nazwali: Konteksty, Porównania, Przykłady. Konteksty ukazują prowincję galicyjską w przededniu wojny, w Porównaniach znalazły się teksty poświęcone kwestiom wyznaniowo-narodowościowym w kontekście wydarzeń związanych z I wojną, w Przykładach mowa jest o życiu ludności na terenach objętych działaniami wojennymi” oraz zwróciła uwagę, że zawarte w pracy teksty pokazują: „że ludzi przed wybuchem wojny zajmowały drobiazgi życiowe, codzienność, „awanturki”, jak by nie zdawali sobie sprawy z tego, że ich świat za chwilę ulegnie zagładzie. W tym sensie teksty te nie tylko przynoszą sporo informacji, ale są też bardzo pouczające”.
           
  Z dębickiej perspektywy warto sięgnąć po niniejszą pozycję szczególnie ze względu na dwa teksty poświęcone właśnie Dębicy. Oba oparte zostały na nieznanych dotąd materiałach źródłowych zarówno z polskich jak i zagranicznych archiwów.
 Pierwszy z nich autorstwa dr Tomasza Pudłockiego przybliża początkowe lata funkcjonowania dębickiego gimnazjum, także w kontekście innych podobnych placówek na terenie  Galicji oraz panujących w szkole relacji personalnych (w tym m. in osoby ks. Błażeja Kotfisa). Drugi tekst mgr Arkadiusza S. Więcha ukazuje życie codzienne mieszkańców Dębicy w okresie I wojny światowej oraz rolę jaką w tym okresie odegrały takie postacie jak Józef Wyrobek czy ks. Eugeniusz Wolski, a także opisuje mające ówcześnie miejsce w Dębicy rozruchy antyżydowskie.

Warto dodać, że projekt okładki książki wykonał także absolwent naszej szkoły pan Oskar Ostafin.

Książkę można nabyć w bibliotece naszego liceum.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz