poniedziałek, 3 czerwca 2013

Na styku pamięci, tożsamości i stereotypu-Sesja Historyczna na temat wybranych aspektów I wojny światowej

 Muzeum i Archiwum Szkolne zaprasza na Sesję Historyczną, 
która odbędzie się 
w I Liceum Ogólnokształcącym im.Króla Władysława Jagiełły w Dębicy dnia 6 czerwca 2013 
o godzinie 9.40

W przededniu okrągłej rocznicy wybuchu I wojny światowej nasi goście przedstawili nam  trzy wspaniałe wykłady w świetle których poznaliśmy brytyjski punkt widzenia sprawy polskiej w czasie wojny, życie, wierzenia  i obyczaje, różnice i podobieństwa kulturowe  ludności zamieszkującej tereny na których się ona toczyła a także cmentarze wojenne na których spoczęli obok siebie ludzie walczący w różnych armiach, różnych wyznań i kultur. Wykłady zaprezentowane w odpowiedniej kolejności dały nam inny obraz I wojny światowej niż ten który znamy z suchej analizy dat, nazwisk  i miejscowości.


młodzież świetnie współuczestniczyła w wykładach , odpowiadając na pytania lub po prostu dodając coś od siebie. 
Na koniec nasi goście zwiedzili Szkolne Muzeum i zasiadając w dawnych szkolnych ławach wysłuchali krótkiej historii Muzeum.