niedziela, 23 grudnia 2012


Michał Władysław Urbanek 

Opracowanie: Lidia Górska, Arkadiusz Stanisław Więch
Wydawca: Muzeum i Archiwum Szkolne przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy
Nr ISBN: ISBN 978-83-935832-1-8
Liczba stron: 88
Miejsce wyd.: Dębica
Rok: 2012

Redakcja techniczna, skład i łamanie, projekt okładki: Łukasz Kleska

www.wydawcalukaszkleska.blogspot.com

 

Był jednym z pierwszych absolwentów dębickiego gimnazjum który zdał maturę w 1908 roku. W latach czterdziestych (1944-45) zostaje tutaj nauczycielem . Swoje przeżycia i wspomnienia spisuje na prośbę dyrektora Edmunda Galasa. Przedstawia w nich obraz szkoły widziany oczyma małego chłopca dla którego nauka w dębickim gimnazjum była awansem społecznym i otwarciem bramy do wielkiego nieznanego świata dającego szansę na zdobycie wyższego wykształcenia i zaistnienia poza granicami małego galicyjskiego prowincjonalnego miasteczka jakim wtedy była Dębica. 

Książeczką poświęconą Michałowi Władysławowi Urbankowi otwieramy serię ŻRÓDŁA GIMNAZJALNE 


WSTĘP

Źródła gimnazjalne, których pierwszy zeszyt oddajemy Państwu do rąk, stanowić mają w naszym zamierzeniu, serię źródłową,która swoim zakresem tematycznym obejmować będzie nie tylko dzieje dębickiego gimnazjum, ale także przybliżać sylwetki, jego wychowanków oraz członków grona pedagogicznego, a poprzez to poszerzy wiedzę na temat historii miasta Dębicy i jego okolic. Pierwszy zeszyt Źródeł gimnazjalnych, ukazujący się pod tytułem Michał Władysław Urbanek. Dębickie lata, zawiera wspomnienia, korespondencję listową oraz życiorys – materiały napisane w latach 70. XX wieku, przez absolwenta, pierwszego rocznika dębickiego gimnazjum (dziś Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy), wybitnego pedagoga, polonisty – prof. Michała Władysława Urbanka, na prośbę ówczesnego dyrektora dębickiej „Alma Mater” – prof. Edmunda Galasa (dyrektor szkoły w latach 1964-1987).

Znajdujące się w niniejszym zeszycie Wspomnienia z pobytu w gimnazjum dębickim w latach 1900-1908 w roli ucznia i w latach 1944-1945 w roli nauczyciela zostały opracowane w oparciu o maszynopis sporządzony, z napisanych i przesłanych przez Michała Urbanka na ręce Edmunda Galasa, wspomnień, których rękopis w archiwum szkoły niestety nie zachował się. Prawdopodobnie odesłany został ich autorowi, przez dyrektora Galasa po sporządzeniu jego maszynowego odpisu. Niejako uzupełnienie tekstu wspomnień, przybliżające jednocześnie okoliczności jego powstania, umieszczone zostały listy prof. Urbanka, skierowane do wspominanego już Edmunda Galasa oraz Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Liceum Ogólnokształcącego, przygotowującego obchody jubileuszu osiemdziesięciolecia powstania szkoły w 1980 roku. Całości dopełnia życiorys spisany przez prof. Urbanka w 1972 roku. We wszystkich tekstach zachowany został ich pierwotny układ stylistyka i pisownia. Ze strony autorów niniejszego opracowania, dodane zostały jedynie przypisy, wraz ze wskazówkami bibliograficznymi, mające na celu wyjaśnienie kwestii poruszanych przez prof. Michała Urbanka. Warto podkreślić, że w takiej kompleksowej formie, ani wspomnienia, ani życiorys i korespondencja Profesora nie były dotąd publikowane. 

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do lepszego poznania tej, zupełnie zapomnianej dzisiaj w Dębicy postaci, a o której pamięć jest pielęgnowana na polskim Pomorzu, z którym związał się zawodowo i życiowo Profesor. Tam też, w Sopocie odsłonięta została w latach 90. XX wieku pamiątkowa tablica, a skwerkowi przed szkołą, z którą związał swoją pedagogiczną karierę, nadano jego imię. 

Postać profesora Michała Władysława Urbanka, stanowi piękny przykład oddania służbie edukacji młodego pokolenia. Wychowawca, polonista, zapalony propagator polskości, wielki patriota i krzewiciel harcerskich ideałów, jest postacią, z której życia czerpać można przysłowiowymi garściami.
 
Lidia Górska, Arkadiusz Stanisław Więch


www.wydawcalukaszkleska.blogspot.com/2012/12/opracowanie-lidia-gorska-arkadiusz.html