czwartek, 30 maja 2013

Szkolne Koło Muzealne i Archiwalne

Młodzież przy pracy konserwatorskiej sprzętu
W ostatnich miesiącach spośród uczniów klas pierwszych wyłoniło się  Szkolne Koło Muzealne i Archiwalne. Jest ono kontynuatorem poczynań muzealnych młodzieży, która przed dwunastu laty zakładała Muzeum i Archiwum.  W ramach prac obecnego Koła znalazło się dbanie o eksponaty, konserwacja sprzętu,  porządkowanie, archiwizowanie dokumentów,  opracowywanie tematów z historii szkoły oraz sporządzenie bazy danych dotyczącej przechowywanych materiałów, korespondencja z osobami składającymi różne kwerendy jak również wyszukiwanie informacji na tematy zgłaszane przez naszych korespondentów. Dość wzmożoną pracą Koła w ostatnich tygodniach było wyszukiwanie informacji dotyczących absolwentów szkoły w ramach  pomocy kolegom pracującym nad projektem KAMIENIE PAMIĘCI.
Norbert przy pracy nad Dawną Biblioteką
       Jednym z przedsięwzięć było zamkniecie spisu książek Dawnej Biblioteki która liczy ponad tysiąc egzemplarzy. Ciekawostką tutaj są dobrze zachowane na kartach książek pieczęcie biblioteczne które "opowiadają" nam historie miasta, szkoły i regionu. Jest to z pewnością ciekawy materiał nad którym zamierza popracować Koło aby opisać historię w pieczęciach zaklętą.
         Kolejnym zagadnieniem nad którym członkowie Koła postanowili pracować sukcesywnie jest prezentowanie w gablocie na korytarzu szkolnym  EKSPONATU MIESIĄCA. Jest to opracowywanie ciekawych fragmentów Muzeum poprzez prezentowanie poszczególnych eksponatów  wraz z opisem krótkiej ich historii. Oprócz tego sekcja archiwalna opracowała prezentację ZE SZKOLNEGO ARCHIWUM w której co miesiąc pojawiać się będą nieznane dotąd informacje, ciekawostki które kryje szkolne archiwum. W tym miesiącu jest to prezentacja dębickiego epizodu w życiu zawodowym krakowskiego fraszkopisarza dr Jana Sztaudyngera, który w roku 1928 uczył w naszym dębickim gimnazjum języka polskiego.
Kolejne przedsięwzięcia i projekty nad którymi pracują członkowie Koła Muzealnego i Archiwalnego będą rejestrowane sukcesywnie na naszej stronie.