niedziela, 1 lipca 2012

O Muzeum

   


      O Muzeum                                                              

 
       Na historię każdej instytucji składają się czasy, ludzie, wydarzenia i rzeczy.
Odpowiednio opracowane chronologicznie, przechowywane i udostępnianie kolejnym pokoleniom w postaci eksponatów muzealnych świadczą o bogactwie historycznym danego regionu.
Powstałe w 2000/2001 roku szkolnym Muzeum Szkolne zabezpiecza zbiory związane z historią Dębickiego Gimnazjum założonego w 1900 roku a funkcjonującego od roku 1920 jako Państwowe Liceum Ogólnokształcące, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły. Klikając na logo szkoły w prawym górnym rogu strony można przejść na jej stronę internetową. Liczne dokumenty przechowywane w Muzeum i Archiwum szkolnym dotyczą historii Dębicy i regionu, ich mieszkańców. Pochodzą one ze starych domowych strychów, przyniesione przez absolwentów w celu przekazania ich szkole.
Pomysłodawcą założenia Szkolnego Muzeum jest Lidia Górska -nauczyciel-bibliotekarz pracujący w tej szkle. Dzięki pracy młodzieży powstało ono na bazie starych mebli szkolnych, ławek i tablicy oraz pomocy dydaktycznych przekazanych z pracowni przedmiotowych. Odpowiednio zabezpieczone przez młodzież i zakonserwowane własnymi środkami stanowią dziś wyposażenie Muzeum gdzie przechowywane i eksponowane, są oglądane przez liczne wycieczki uczniów  nie tylko z naszej szkoły ale także z innych dębickich szkół oraz z okolic. W muzeum odbywają się lekcje regionalne, spotkania ze starszymi rocznikami absolwentów szkoły, wykłady z historii szkoły i regionu. 
Muzeum szkolne gromadzi wiele dokumentów zdjęć i eksponatów-niektóre z nich trafiają do nas w bardzo ciekawy sposób –czasami zupełnie nieoczekiwany - stając się początkiem ciekawego rozdziału historii do większego opracowania lub krótkiego artykułu.
Szkolne Archiwum prowadzi obszerną korespondencję z ludźmi zgłaszającymi swoje dezyderaty, piszącymi różne prace i artykuły, opracowania. Archiwum prowadzi pomoc w kwerendach zgłaszanych przez  ludzi oraz korespondencję z absolwentami, rodzinami absolwentów i osobami zainteresowanymi losami dębickiej najstarszej szkoły średniej. 
Znajduje się w pomieszczeniu biblioteki szkolnej i można go zwiedzać w godzinach jej pracy lub po uprzednim wcześniejszym ustaleniu terminu.
Wkrótce zostanie opublikowana książka pt. "Przewodnik po Muzeum Szkolnym" w której będzie można zapoznać się nie tylko z eksponatami, historią ich pochodzenia, ale także przeczytać wiele na temat historii szkoły, miasta, regionu.
Autorką wszystkich artykułów zamieszczonych na tej stronie jest Lidia Górska.

                Z Muzeum i Archiwum można kontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty pod adresami :
             l.gorska.muzeumszkolne@interia.pl
 lub        muzeumszkolne1lo@gmail.com
jak również za pośrednictwem szkoły na adres  : jagiello@i-lo-debica.pl dostając się na jej stronę poprzez kliknięcie w  logo szkoły

                                                                                
                                                                    ZAPRASZAMY