ZAŁOŻENIE MUZEUM


Trudno dziś powiedzieć co było pierwsze –czy stara skrzynia po amunicji na strychu szkoły kryjąca zdjęcia z jej historii i historii regionu czy strych pewnego starego domu na prawie nieistniejącej już dziś ulicy Piaski w Dębicy, gdzie odkryto kserokopie kilku egzemplarzy  „Ważniejszych dokumentów do historyi miasta Dębicy „ profesora Józefa Wyrobka –jednego z pierwszych profesorów dębickiego gimnazjum.
 To odkrycie było początkiem poszukiwań wszystkich siedmiu części jego opracowań, które udało się zgromadzić w naszej szkole dzięki uprzejmości Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Narodowej.
             W celu przybliżenia społeczeństwu Dębicy i uczniom naszej szkoły tematyki związanej z historią miasta, regionu i szkoły, podjęto  pisemne opracowanie wszystkich części „Ważniejszych dokumentów do dziejów miasta Dębicy”. Opis każdej z nich sukcesywnie ukazywał się  na łamach gazety parafialnej „Z Dębickiej Fary” od nr 49/99 do nr 64/2000. Następnie, po opracowaniu ostatniej części znalazły się one  na stronie internetowej szkoły pod linkiem http://www.i-lo-debica.pl/content/blogcategory/0/5/ i stały się  podstawą do prac przygotowawczych związanych z jubileuszem stulecia szkoły. Dzięki zgromadzeniu materiałów historycznych stało się możliwe odtworzenie dziejów szkoły od jej założenia po czasy współczesne. Od marca do czerwca 2000 roku zbierano i archiwizowano dokumenty i zdjęcia, które zostały wyeksponowane na wystawie historycznej z okazji Jubileuszu 100-lecia szkoły w dniu 18 czerwca. Dokumenty, listy i świadectwa, nazwiska absolwentów znalazły się na wystawie a goście uczestniczący w trzydniowych obchodach jubileuszowych wpisywali się do księgi pamiątkowej zostawiając swoje adresy i wizytówki. Te kontakty zaowocowały potem wieloletnią korespondencją oraz wspomnieniami uzupełniającymi nasze pamiątki. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem lecz ze względów organizacyjnych mogła być czynna tylko trzy dni jubileuszowe. Zainteresowanie wystawą oraz fakt, że nie wszyscy absolwenci szkoły mogli uczestniczyć w obchodach jej jubileuszu- nasunęły pomysł utworzenia stałej ekspozycji historii szkoły. Właściwe pomysł ten zrodził się już dużo wcześniej  czyli w momencie przygotowań materiałów do wystawy. Obchody jubileuszowe trwały 3 dni poprzedzające zakończenie roku szkolnego 1999/2000. Z powodu rozpoczynających się wakacji wystawę historyczną trzeba było rozebrać, pamiątki zaś zabezpieczyć. Wielu gości nie mogło zwiedzić wystawy z powodu napiętego programu imprez towarzyszących Jubileuszowi, wielu nie mogło przybyć z powodu wielkich odległości od miejsca zamieszkania lub złego stanu zdrowia.
            Zaraz po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2000/2001 zgromadzono wszystkie pamiątki i dokumenty pojubileuszowe w szafie, która również stanowiła pamiątkę historyczną szkoły. Goście, którzy uczestniczyli w obchodach jubileuszowych nadesłali wiele listów, wspomnień, dokumentów,  zdjęć. Wszystko to wymagało rejestracji i zabezpieczenia. Dlatego w pierwszym pomieszczeniu bibliotecznym ustawiono szafę z pamiątkami, stare ławki szkolne, dawną tablicę, pianino z pracowni polonistycznej. W ten sposób zaczynała powstawać stała ekspozycja historii szkoły. Na większe przedsięwzięcie potrzebne było osobne pomieszczenie, wsparcie finansowe oraz grupa ludzi współtworzących ekspozycję i pomagających realizować pomysł jej utworzenia.
   Początkowo nasza skromna ekspozycja historii szkoły została umieszczona w pierwszym pomieszczeniu bibliotecznym- tak zwanej wypożyczalni. Była widoczna dla wszystkich wchodzących do biblioteki i od razu budziła zainteresowanie. Jednak bardzo szybko okazało się że ta lokalizacja i miejsce eksponowania szkolnych pamiątek nie będzie wystarczające ze względu na tempo w jakim one do nas trafiały jak również meble i sprzęt jaki zgromadziliśmy dzięki uprzejmości kolegów uczących w różnych pracowniach. Przeglądali oni szafy z pomocami dydaktycznymi których już nie używano. W ten sposób zaczęły do nas trafiać przedmioty będące na wyposażeniu dawnych pracowni. Dokumenty, listy, zdjęcia, stare świadectwa, legitymacje i inne archiwalia wymagały dokładnego opracowania i rejestracji. Młodzież pomagająca w tych pracach skupiona została w zgrany zespół który bardzo szybko przekształcił się w Koło Młodych Archiwistów. O powstającym Muzeum Szkolnym dowiedziała się prasa i telewizja rzeszowska - zrobiono materiał filmowy i pojawiły się artykuły w różnych czasopismach. To rozpowszechnienie jak również umieszczenie opracowanych części "Dokumnetów..." profesora Józefa Wyrobka na stronie internetowej szkoły spowodowało sporą liczbę telefonów i listów oraz wizyt ludzi związanych z naszą szkołą pragnących przyczynić się do wzbogacenia naszych zbiorów. Równolegle z tworzeniem Muzeum, archiwizowaniem dokumentów, rozpoczęto publikowanie w "Ziemi Dębickiej" oraz "Z Dębickiej Fary" historycznych artykułów opisujących dzieje szkoły, miasta i regionu. Oba czasopisma już dziś nie wychodzą a zgromadzone w naszym Archiwum egzemplarze stanowią obecnie źródło tekstowe do szerszych opracowań.
W kolejnym roku szkolnym 2001/2002 Dyrekcja szkoły przekazała na potrzeby Muzeum i Archiwum szkoły sąsiadujące z biblioteką pomieszczenie w którym mieści się ono do dnia dzisiejszego.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz