czwartek, 27 marca 2014

Miesiąc po konferencji... czyli powspominajmy

Miesiąc temu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona  zagadnieniom poprzedzającym wybuch I wojny światowej. Była to dla nas okazja do usłyszenia wykładów związanych nie tyle z przebiegiem działań wojennych -  o których już wiemy z różnych źródeł pisanych -  co raczej umożliwiająca prześledzenie mniej znanych aspektów życia codziennego mieszkańców różnych miejscowości w ówczesnej Galicji. Wykłady odbyły się na Auli szkolnej w której zgromadziła się młodzież szkolna. 
  Patronat honorowy nad Konferencją objął Starosta  Powiatu Dębickiego Władysław Bielawa. Z ramienia Starostwa naszym gościem honorowym była pani dyrektor dr Barbara Pelczar-Białek.                                                                             
         
 
   Gośćmi specjalnymi w tym dniu byli nasi emerytowani nauczyciele historii : mgr Maria Marek i mgr Lech Kruczała oraz uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 4 z panią Jolantą Kocaj.


 

 Całość konferencji prowadzona była przez nauczycielkę historii mgr Ludmiłę Stelmach-Kołodziej 

Gości przy wejściu witała nasza młodzież i zapraszała na Aulę. 


 Wykłady były bardzo interesujące, tym bardziej że poruszały sprawy o których nie pamiętamy omawiając działania wojenne i ich polityczne tło. Jeśli bowiem czytamy historię tamtych czasów, to okazuje się że bardziej znane są nam ogólne zagadnienia a mniej znane pozostają sprawy gospodarstwa domowego czy mniejszości narodowych zamieszkujących tereny Galicji. 
W czasie przerw między częściami konferencji była możliwość skorzystania z kafejki czynnej przez cały czas, napić się kawy, herbaty i wymienić uwagami, wrażeniami. 

mgr Arkadiusz Więch - Uniwersytet Rzeszowski
Prelegenci w kafejce - wymiana uwag

mgr Oskar Ostafin - Uniwersytet Jagielloński

Kafejka w przerwach między wykładami-wymiana uwag


 Wśród prelegentów byli dwaj nasi absolwenci
mgr Arkadiusz Więch i mgr Oskar Ostafin.


                                                     

Konferencji Naukowej towarzyszyła przygotowana przez Kółko Archiwistyczne  wystawa DĘBICA W WIELKIEJ WOJNIE
Członkowie Kółka ArchiwistycznegoPo Konferencji goście wpisywali się do księgi pamiątkowej, nad czym czuwała młodzież.


Dr Tomasz D. Mames (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) dokonuje wpisu do kroniki
Wspólne zdjęcie prelegentów

Wykłady prowadzone były przez czternastu prelegentów których przedstwia powyższe zdjęcie  reprezentujących różne środowiska naukowe i placówki kulturalne.