poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Nowe publikacje Muzeum Szkolnego

W miesiącu sierpniu ukazały się dwie nowe publikacje powstałe przy Muzeum Szkolnym autorstwa Arkadiusza St. Więcha. Jedną z nich jest opracowanie pt. Tadeusz Gawryś (1881-1914).Wychowawca polskości.


Wychowawca i nauczyciel dębickiego gimnazjum prof.Tadeusz Gawryś wraz ze swoimi uczniami wyrusza na I wojnę światową pozostawiając rodzinie szczególny testament. Na jej frontach  walczyło wielu profesorów i uczniów dębickiego gimnazjum. Ukazująca się w przededniu setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej publikacja poprzez przybliżenie postaci profesora Tadeusza Gawrysia składa hołd wszystkim wychowawcom  z dębickiego gimnazjum, którzy żyli i pracowali z młodzieżą w duchu polskości. Swoim przykładem dali wyraz jak należy pojmować obronę ojczyzny.

Następną sierpniową  publikacją jest tom drugi muzealnej serii "Źródła gimnazjalne", zatytułowany Adam Przewłocki. O ludziach i wydarzeniach z lat szkolnych, który Arkadiusz St. Więch opracował wraz z Norbertem Sokołowskim. Opracowanie zawiera  napisane w latach 1975 - 1980 na prośbę ówczesnego dyrektora szkoły śp. Edmunda Galasa wspomnienia z okresu 1910 - 1919. Dotyczą one  czasu edukacji gimnazjalnej Adama Przewłockiego i ukazują Dębicę i  małomiasteczkową codzienność dwóch pierwszych dziesięcioleci XX wieku.


Obie publikacje dostępne są w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej. 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=9921&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=9922&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=